>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

KURUMSAL BAŞVURULAR
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi

Kurumsal başvurular dersinde, tacirin ve işletmelerin sorumlulukları ve yerine getirmeleri gereken görevleri yer almaktadır. Tacir ve işletmelerin vergi dairelerine , belediyelere, sosyal sigortalar kurumuna (SSK), bağ-kur'a, iş-kur'a vb. kurumlara karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

Kurumsal başvurular dersinde ne tür sorumlulukların bulunduğu ve bu sorumlulukları nasıl yerine getireceklerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda gerekli kurumlara nasıl başvurulacağını, hangi belgelerin gerektiğini öğrenebilirsiniz. Önemli olarak gerekli evrakları, SGK formlarını, bu evrak ve formların örneklerini ve nasıl doldurulacağını görebilirsiniz...


 

KURUMSAL BAŞVURULAR KONULARIVergi levhası

Ödeme kaydedici cihaz

Vergi suç ve cezaları

Vergi cezalarının kesilmesi, ceza tutanağı ve ihbarnamesi

İlan ve reklam vergisi ve beyannamesi

Emlak vergisi beyannamesi

Çevre ve temizlik vergisi

İş yeri bildirgesi düzenleme

Sigotalının bildirilme işlemleri

Aylık ücret bordrosu

Aylık ücret bordrosu düzenleme ve muhasebe kayıtları

Asgari geçim indirimli ücret bordrosu ve muhasebe kayıtları

Ücret bordrosu örneği

Aylık prim ve hizmet bildirgesi

Meslek hastalığı, analık, malullük, işsizlik sigortası primi

Sigortalı hesap fişi ve eksik gün bildirimi

Vizite kağıdı ve diğerleri

E-bildirge

Primleri ödemek

İş-kur

Kıdem ve ihbar tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama

Ticaret siciline tescil işlemi

İlan işlemi

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimifacebooktwitter+googleyoutube