ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLİ AYLIK ÜCRET BORDROSU VE MUHASEBE KAYITLARI

Örnek: İşletmenin 2013 ocak ayında asgari ücretle çalışan bir işçisinin ücret bordrosu, asgari geçim indirimi ve muhasebe kayıtları şöyle olacaktır. (İşçi evli, eşi çalışmamakta ve 2 çocuğu bulunmaktadır) İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir.

Buna göre Ocak ayının ücret bordrosu, asgari geçim indirimini ve bütün muhasebe kayıtlarını aşağıdaki gibi olacaktır.

Çözümler ve cevaplar:

İşletmede çalışan işçinin ilk önce ücret bordrosunu düzenleyerek SSK işçi paylarını, gelir vergisini, damga vergisini ve asgari geçim indirimi tutarını hesaplayalım:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosu:

Yapılan
İşlemler

1 2
1x%14
3
1x%1
4
1-(2+3)
5
4x%15
6 *
1x%07,59
7
8
5-7
9
2+3+6+8
10
1-9
  Brüt Ücret SSK İşçi Payı İşsizlik Sigortası İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Asgari Geçim İndirimi Ödenecek Gelir Vergisi Kesintiler Toplamı

Net
Ücret
İşçi 978,6 137 9,79 831,81 124,77 7,43 110,09 14,68 168,9 809,7
                     
Toplam 978,6 137 9,79 831,81 124,77 7,43 110,09 14,68 168,9 809,7

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

Asgari Geçim İndirimli Aylık Ücret Bordrosunun Ayrıntılı Hesaplamaları:

İşçinin aldığı kasım ayındaki asgari ücret: 978,6 TL (1)

SSK işçi payı: Brüt ücret x %14:

978,6 x 0.14 = 137 (2)

İşsizlik sigortası işçi payı: Brüt ücret x %1:

978,6 x 0.01 = 9,79 (3)

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücret - (SSK işçi payı + İşsizlik sigortası işçi payı):

978,6 - (137 + 9,79) = 831,81 (4)

Gelir vergisi: Gelir vergisi matrahı x %15:

831,81 x 0.15 = 124,77 (5)

Damga vergisi: Brüt ücret x %07,59:

978,6 x 0.00759 = 7,43 (6)

Asgari Geçim İndirimi:

Asgari Geçim İndirimi Matrahı:

Kendisi için oran %50 = 978,6 x 0.50 = 489,3
Eşi için oran %10 = 978,6 x 0.10 = 97,86
1. çocuk için oran %7,5 = 978,6 x 0.075 = 73,4
2. çocuk için oran %7,5 = 978,6 x 0.075 =73,4
-----------------------------------------------------
Asgari Geçim İndirimi Matrahı : 733,96

Asgari Geçim İndirimi: Asgari Geçim İndirimi Matrahı x %15:

733,96 x 0.15 = 110,09 (7)

Ödenecek Gelir Vergisi: Gelir vergisi - Asgari geçim indirimi

124,77 - 110,09 = 14,68 (8)

İşveren payları:

SSK işveren payı: Brüt ücret x %[19 + ( tehlike sınıfı / 2 )]:

19 + ( 2 / 2 ) = 20
Brüt ücret x %20
978,6 x 0.20 = 195,72

İşsizlik sigortası işveren payı: Brüt ücret x %2:

978,6 x 0.02 = 19,57


Hesaplanan net işçi ücretlerinin, vergilerin, asgari geçim indiriminin ve tüm kesintilerin tahakkuk muhasebe kayıtları:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.01.2013......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Brüt ücretler: 978,6
SSK işveren payı: 195,72
İşsizlik sigortası işveren payı: 19,57

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 110,09

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 809,7
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 124,77
Damga vergisi: 7,43

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 137
SSK İşveren payı: 195,72
İşsizlik sigortası işçi payı: 9,79
İşsizlik sigortası işveren payı: 19,57

Ocak ayı ücret tahakkuku

 

1.193,89110,09

 
809,7

132,2


362,08


Not: Hesaplanan asgari geçim indirimin tutarını ayrı bir kalemde göstermemiz gerekir. Bunun için asgari geçim indirimi tutarını 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izliyoruz. Ödeme yapılacağı zaman 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ile 136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabını karşılıklı mahsup ederek kalan tutarı ödeyeceğiz.

Ödemelerin muhasebe kaydı:

2

....................................05.02.2013......................................

335 Personele Borçlar Hesabı
1. işçi: 809,7

100 Kasa Hesabı

İşçinin ocak ayı ücretinin peşin ödenmesi

 

809,7

 809,7

3

....................................05.02.2013......................................

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
Gelir vergisi: 124,77
Damga vergisi: 7,43

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
Asgari Geçim İndirimi: 110,09
100 Kasa Hesabı

Asgari geçim indiriminin mahsup edilerek, Gelir ve damga vergisinin peşin ödenmesi

 

132,2

 

110,09

22,11

4

....................................05.02.2013......................................

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hs
SSK işçi payı: 137
SSK İşveren payı: 195,72
İşsizlik sigortası işçi payı: 9,79
İşsizlik sigortası işveren payı: 19,57

100 Kasa Hesabı

Sigorta primlerinin peşin ödenmesi

 

362,08

 


362,08

 

* Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

 

Aylık ücret bordrosu >>>>>

Otomatik ücret bordrosu düzenleme programı (Excel) >>>>>

Otomatik asgari geçim indirimi hesaplama programı (Excel) >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube