>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

SGK BELGELERİ VE FORMLARI
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi


Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili belge ve formları, gerekli yazı ve dilekçeleri bu bölümden bulabilirsiniz.

SGK, SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı ile ilgili belgeler, işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, aylık hizmet belgeleri, vizite kağıtları, sigorta başvuru belgeleri, işe giriş - işten çıkış belgeleri, vergi levhası, sağlık belgesi, sigortalı hesap fişi gibi birçok SGK ile ilgili formları hazır bir şekilde aşağıdan bulabilirsiniz.

 


 

SGK işe giriş - işten çıkış (E-Bildirge kullanıcı girişi) >>>>>

SSK İşyeri Bildirgesi Ek-1İşyeri Bildirgesi Ek-1

SGK İşyeri Bildirgesi Ek-72İşyeri Bildirgesi Ek-1

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ek-2Sigortalı İşe Giriş Bİldirgesi Ek-2

Aylık Prim Hizmet Belgesi Ek-3Aylık Prim Hizmet Belgesi Ek-3

Aylık Prim Hizmet Belgesi Devamı Ek-3Aylık Prim Hizmet Belgesi Devamı Ek-3

Vizite Kağıdı Ek-4 (Sigortalıya Ait)Vizite Kağıdı Ek-4

Vizite Kağıdı Ek-5 (Sigortalının Eş ve Çocuklarına Ait)Vizite Kağıdı Ek-5

Sağlık Belgesi Ek-6Sağlık Belgesi Ek-6

Sigortalı Bildirim Belgesi Ek-7Sigortalı Bildirim Belgesi Ek-7

Sigortalı Eksik Gün Bildirimi Ek-8Sigortalı Eksik Gün Bildirimi Ek-8

Sigortalı Hesap Fişi Ek-11Sigortalı Hesap Fişi Ek-11

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesiİsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi

Sigorta Kolu Tercih BildirimiSigorta Kolu Tercih Bildirimi

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep DilekçesiYurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi

Bağ-kur Sigortalılık BelgesiBağ-kur Sigortalılık Belgesi

Bağ-kur Sigortalılık Talep DilekçesiBağ-kur Sigortalılık Talep Dilekçesi

Destek Primi Beyan DilekçesiDestek Primi Beyan Dilekçesi

Vergi Levhası Örneği vergi levhası örneği

İşçi Bildirim Listesi Formu Bölge Çalışma Müdürlüğüİşçi Bildirim Listesi

İşçi Çıkış Bildirim Formu Bölge Çalışma Müdürlüğüİşçi Çıkış Bildirim Formu

İşyeri Bildirgesi Bölge Çalışma Müdürlüğüİşyeri Bildirgesifacebooktwitter+googleyoutube