>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

DİLEKÇEMATİK
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi


İnternet üzerinden hazır dilekçelerinizi dodurup gönderebilirsiniz.

Hangi tür dilekçe yazmanız gerekiyorsa, o dilekçeyi açıp gerekli bilgileri doldurup online olarak gönderebilirsiniz.

Özellikle tacirlerin vergi daireleri ile ilgili dilekçeleri yer almaktadır. İşe başalama dilekçesi, vergi levhası dilekçesi, e-beyanname gönderme dilekçesi gibi birçok dilekçe örnekleri bulunmaktadır.


 

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesidilekce

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (SM/SMMM)dilekce

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - Ön Yüzdilekce

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - Arka Yüzdilekce

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçedilekce

Vergi Levhasıdilekce

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (SM/SMMM)dilekce

Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesidilekce

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - Ek 1dilekce

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - Ek 2dilekce

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - Ek 3dilekce

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - Ek 4dilekce

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesidilekce

Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesidilekce

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesidilekce

Defter Belge İbraz Dilekçesidilekce

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesidilekce

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesidilekce

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesidilekce

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesidilekce

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesidilekce

Şube İşe Başlama Dilekçesidilekce

 facebooktwitter+googleyoutube