MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

3. Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
80.000


23.600
2.160
1.080
80.000 26.840

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
60.000
20.000


80.000  

BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK


110.000
  110.000

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
3.600
160
80
 
3.840  

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HESABI ALACAK
29.500  
29.500  

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
2.000  
2.000  

BORÇ 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ HESABI ALACAK
1.000  
1.000  

 

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
20.000


20.000  

BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
40.000

 
40.000  

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
  90.000
  90.000

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  4.500
5.400
  9.900

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI ALACAK
  25.000
30.000
  55.000

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
35.400  
35.400  

4. Aylık Mizanın düzenlenmesi: Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.

Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
400 Banka Kredileri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
121 Alacak Senetleri Hesabı
760 Paz. Sat. Dağ.Giderleri Hs.
80.000
20.000
80.000
40.000
-
-
3.840
-
29.500
-
2.000
35.400
1.000
26.840
-
-
-
110.000
90.000
-
9.900
-
55.000
-
-
-
53.160
20.000
80.000
40.000
-
-
3.840
-
29.500
-
2.000
35.400
1.000
-
-
-
-
110.000
90.000
-
9.900
-
55.000
-
-
-
  TOPLAM 291.740 291.740 264.900 264.900

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube