MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

Monografi 6: İşletme 01.12.2015 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 kasa hesabı: 80.000
102 bankalar hesabı: 20.000
153 ticari mallar hesabı: 60.000
255 demirbaşlar hesabı: 40.000
400 banka kredileri hesabı: 110.000
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Dönem içi işlemler:

- 03.12.2015 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç.
- 10.12.2015 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç.
- 15.12.2015 tarihinde 2.000 TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç.
- 20.12.2015 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç.
- 25.12.2015 tarihinde 1.000 TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç.

Envanter işlemleri:

- Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: 30.000 TL dir.
- İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır.

İstenenler:

1- Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
2- Yevmiye kayıtlarını yapınız,
3- Büyük defter kayıtlarını yapınız,
4- Aylık mizanı düzenleyiniz,
5- Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız,
6- Gelir tablosunu düzenleyiniz,
7- Gelir ve gider hesaplarını kapatınız,
8- Kesin mizanı düzenleyiniz,
9- Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz,
10- Bilanço hesaplarını kapatınız,
11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız.

 

Çözümler ve Cevaplar: Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır. Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

1. Açılış bilançosu ve Sermaye: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır.

AKTİF ............. İŞLETMESİ 01.12.2015 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR................................................160.000
Kasa...........................80.000
Bankalar...................20.000
Ticari mallar...........60.000

II. DURAN VARLIKLAR.................................................40.000
Demirbaşlar.............40.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR................... -

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR..............110.000
Banka kredileri....................110.000

V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................................90.000
Sermaye..................90.000

A.TOPLAM 200.000 P.TOPLAM 200.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 200.000 - (0 + 110.000)
Sermaye = 90.000 TL


2. Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.12.2015......................................

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

................................Açılış kaydı..............................

 

80.000
20.000
60.000
40.000

 

 
110.000
90.000

2

....................................03.12.2015......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

................................Peşin mal alımı.............................

 

20.000
3.600

 
23.600

3

....................................10.12.2015......................................

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

......................Çek ile mal satımı.....................

 

29.500

 25.000
4.500

4

....................................15.12.2015......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.................Peşin olarak gider yapımı.........

 

2.000
160

 
2.160

5

....................................20.12.2015......................................

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

....................Senet ile mal satımı..................

 

35.400

 30.000
5.400

6

....................................25.12.2015......................................

760 PAZRLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.....................Peşin olarak gider yapımı..................

 

1.000
80

 
1.080

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube