AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Kesin mizan-Kapanış bilançosu)

Kesin mizanın düzenlenmesi: Yapılan tüm yevmiye kayıtlarının büyük defterlere aktarılmasından sonra hesapların son durumlarını gösteren kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz.

HG Ticaret İşletmesi Kesin Mizanı:




>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama




HG TİCARET İŞLETMESİ 2008 YILI KESİN MİZANI
Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı
771 Genel Yönetim Giderleri Yans
781 Finansman Giderleri Yansıtma
190 Devreden KDV Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar H(-)
642 Faiz Gelirleri Hs
690 Dönem Karı/Zararı Hesabı 621 Satılan Malın Maliyeti Hs
632 Genel Yöentim Giderleri Hs
660 Kısa Vadeli Borçlanma Gider
692 Dönem Net Karı veya Zararı
590 Dönem Net Karı
103.600
104.000
20.000
60.000
4.000
-
-
25.000
4.540
1.500
25.900
25.000
4.500
600
1.500
600
40
-
4.000
29.000
19.000
1.500
600
7.900
-
29.640
35.000
10.000
-
80.000
70.000
90.000
19.000
4.540
1.500
-
25.000
4.500
600
1.500
600
-
1.000
4.000
29.000
19.000
1.500
600
7.900
7.900
73.960
69.000
10.000
60.000
-
-
-
6.000
-
-
25.900
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.000
70.000
90.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000
-
-
-
-
-
-
7.900

  TOPLAM 442.780 442.780 244.900 244.900

 

 

Kapanış bilançosunun düzenlenmesi: Kesin mizandan sonra kalan veren hesaplar bilançoya aktarılarak dönem sonu kapanış bilançosu düzenlenir.

 

AKTİF HG TİCARET İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR................................................184.900
Kasa............................73.960
Alınan Çekler............25.900
Bankalar....................69.000
Alacak Senetleri......10.000
Ticari Mallar..............6.000
Devreden KDV..................40

II. DURAN VARLIKLAR.................................................59.000
Demirbaşlar...............60.000
Birikmiş Amortis......(1.000)

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR..............76.000
Banka Kredileri..................76.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR..............70.000
Borç Senetleri....................70.000

V. ÖZ KAYNAKLAR..........................................................97.900
Sermaye...............................90.000
Dönem Net Karı..........7.900

A.TOPLAM 243.900 P.TOPLAM 243.900

 

 

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>




facebooktwitter+googleyoutube