AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Bilanço hesaplarının kapatılması-Yeni hesapların açılması)

Bilanço hesaplarının kapatılması: Kapanış bilançosu düzenlendikten sonra bilanço hesaplarının tamammı ters kayıt yapılarak kapatılır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

19

....................................31.12.2008......................................

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
590 DÖNEM NET KARI HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)

100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

....................Bilanço hesaplarının kapatılması..........

 

76.000
70.000
90.000
7.900
1.000

  


73.960
25.900
69.000
10.000
6.000
40
60.000

 

 

 

Yeni dönem hesaplarının açılması: Önceki dönem kapanış kaydının tersi yapılarak yeni dönemin açılış kaydı yapılır. Aynı zamanda kapanış bilançosu yeni dönemin açılış bilançosudur.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
590 DÖNEM NET KARI HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)

................................2009 Açılış kaydı..............................

 

73.960
25.900
69.000
10.000
6.000
40
60.000

 

 
 

76.000
70.000
90.000
7.900
1.000


 

 

 

<<<<< öncesi

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube