AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Gelir-gider hesaplarının kapatılması)

Gelir ve gider hesaplarının kapatılması: Gelir tablosunun düzenlenmesinden sonra gelir ve gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

16

....................................31.12.2008......................................

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

.......................Gelir hesaplarının kapatılması................

 

25.000
4.000

 
29.000

17

....................................31.12.2008......................................

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

621 SATILAN MALIN MALİYETİ HS
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER HS

.......................Gider hesaplarının kapatılması................

 

21.100

 19.000
1.500
600

18

....................................31.12.2008......................................

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

....................Dönem karının bilançoya aktarılması..........

 

7.900

 7.900

19

....................................31.12.2008......................................

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

590 DÖNEM NET KARI HS

....................Dönem karının bilançoya aktarılması..........

 

7.900

 7.900


Kesin mizanın düzenlenmesi:
. Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz. Bu nedenle envanter kayıtlarından sonra ve gelir-gider hesaplarının kapatılmasından sonra büyük defter hesaplarında değişme olan hesaplardaki değişiklikler yapılır ve yeni açılması gereken hesapların da büyük defterleri açılır.

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
100.000

30.000
5.000
100.000 35.000
4.000
 
104.000 35.000

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
2.700
40
1.800
 
4.540  
 

4.540

4.540 4.540

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  3.600
900
  4.500
4.500  
4.500 4.500

BORÇ 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS ALACAK
1.500
1.500
1.500 1.500

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK
40
 
40  

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS ALACAK
  20.000
5.000
  25.000
25.000  
25.000 25.000

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
21.100
7.900
29.000
29.000 29.000

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
1.500
 
1.500  
  1.500
1.500 1.500

BORÇ 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
7.900
7.900
7.900 7.900

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
15.000
10.000

25.000  
  19.000
25.000 19.000

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLE ALACAK
500  
500  
1.000 1.500
1.500 1.500

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ H ALACAK
600  
600  
  600
600 600

BORÇ 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS ALACAK
600 600
600 600

BORÇ 257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS (-) ALACAK

1.000
  1.000

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK

4.000
  4.000
4.000  
4.000 4.000


BORÇ 621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HESABI ALACAK
19.000
 
19.000  
  19.000
19.000 19.000

BORÇ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI ALACAK
600
 
600  
  600
600 600

BORÇ 590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK

7.900
  7.900

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube