AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Genel geçici mizanı)

Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.

HG Ticaret İşletmesi Aralık Ayı Mizanı:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaSıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı
103.600
100.000
20.000
60.000
4.000
-
-
25.000
4.540
500
25.900
-
-
600
29.640
35.000
10.000
-
80.000
70.000
90.000
-
-
-
-
25.000
4.500
-
73.960
65.000
10.000
60.000
-
-
-
25.000
4.540
500
25.900
-
-
600
-
-
-
-
76.000
70.000
90.000
-
-
-
-
25.000
4.500
-
  TOPLAM 344.140 344.140 265.500 265.500

 

Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.

 

 

 

 

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube