AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Büyük defter kayıtları)

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaBORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
60.000
30.000
3.600
10.000

17.700
540
4.600
6.800
103.600 29.640

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
20.000 10.000
20.000 10.000

BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
4.000 80.000
4.000 80.000

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK

90.000
  90.000

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
2.700
40
1.800
 
4.540  

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HESABI ALACAK
20.000
5.900
 
25.900  

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  3.600
900
  4.500


BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
100.000

30.000
5.000
100.000 35.000

BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
60.000

 
60.000  

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
  70.000
  70.000

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
15.000
10.000

25.000  

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLE ALACAK
500  
500  

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS ALACAK
  20.000
5.000
  25.000

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ H ALACAK
600  
600  

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube