AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Dönem içi muhasebe işlemleri)

Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2

....................................05.12.2008......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

................................Peşin mal alımı.............................

 

15.000
2.700

 
17.700

3

....................................09.12.2008......................................

100 KASA HESABI

102 BANKALAR HESABI

......................Banka hesabından para çekimi.....................

 

30.000

 30.000

4

....................................11.12.2008......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.................Peşin olarak kırtasiye malzemesi alımı..........

 

500
40

 
540

5

....................................15.12.2008......................................

101 ALINAN ÇEKLER HESABI
100 KASA HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

.....................KDV'si peşin çek ile mal satımı..................

 

20.000
3.600

 
20.000
3.600

6

....................................18.12.2008......................................

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
780 FAİZ GİDERLERİ HESABI

100 KASA HESABI

......................Kredi ve faizin ödenmesi.....................

 

4.000
600

 
4.600

7

....................................20.12.2008......................................

100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

.....................Alacak senedi tahsili.....................

 

10.000

 10.000

8

....................................22.12.2008......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI

.....KDV'si ve yarısı peşin kalanı bankadan mal alımı....

 

10.000
1.800

 
6.800
5.000

9

....................................28.12.2008......................................

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

...................Çek ile mal satımı...............

 

5.900

 5.000
900

 

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube