AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Açılış bilançosu - Açılış kaydı)

Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin hesaplanması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır.

Açılış bilançosu ve Sermaye:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

AKTİF HG TİCARET İŞLETMESİ 01.12.2008 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR................................................180.000
Kasa............................60.000
Bankalar...................100.000
Alacak Senetleri......20.000

II. DURAN VARLIKLAR.................................................60.000
Demirbaşlar.............60.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............80.000
Banka Kredileri..................80.000

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.............70.000
Borç Senetleri....................70.000

V. ÖZ KAYNAKLAR..........................................................90.000
Sermaye..................90.000

A.TOPLAM 240.000 P.TOPLAM 240.000

 

 

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 240.000 - (80.000 + 70.000)
Sermaye = 90.000 TL

 

 

Açılış kaydının yapılması: Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir ve böylece açılış kaydı düzenlenmiş olur.

 

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.12.2008......................................

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

................................Açılış kaydı..............................

 

60.000
100.000
20.000
60.000

 

 
80.000
70.000
90.000

 

 

 

<<<<< öncesi - devamı >>>>>

<< monografi sorusuna dön >>

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube