DÖVİZ İŞLEMLERİNİN MUHASEBESİ

1. Döviz İşlemlerinin Muhasebesi:

100 Kasa Hesabı ve Yabancı Para Kasası ve İşlemleri:

100. KASA HESABI
100.01 TL Kasası
100.02 Yabancı Para Kasası
100.02.01 Yabancı Para Dolar Kasası
100.02.02 Yabancı Para Euro Kasası

Kasa hesabı aktif karakterli bir hesaptır. Tek düzen hesap planında dönen varlıklar grubunda yer alır. Türk Lirası kasası ve Yabancı Para kasası olarak izlenir. Yabancı paralar 100 Kasa Hesabının alt hesaplarında izlenir. Yabancı paralar alış değeriyle tutarı kasa hesabına borç ve kasadan çıkanları ise maliyet değeri ile alacak kaydedilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Kasaya alınan yabancı paralar banka veya herhangi bir finans kurumundan tedarik edilmiş ise banka finans grubunun efektif satış kuru ile Türk Lirasına çevrilir ve 100 Kasa hesabının, yabancı para cinsinden alt hesaba borç kaydedilir.

Kasada yer alan yabancı para, elden çıkarılmak istendiğinde (satıldığında veya herhangi bir ödeme için kullanıldığında) kayıtlı (maliyet) değeri üzerinden 100 Kasa hesabının, yabancı para cinsinden alt hesabına alacak kaydedilir.

Kayıtlı kur ile işlem günündeki kur arasında olumlu kur farkları 646. Kambiyo Kârları Hesabına alacak, olumsuz kur farkları ise 656. Kambiyo Zararı Hesabına borç kaydedilir.

Örnek:
- HG İşletmesi 05.01.2009 Tarihinde 10.000 dolar satın almıştır. İşlem günü 1 dolar = 1,50 TL’dir.
- 15.01.2009 tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1 dolar = 1,50 TL’den kayıtlı 4.000 dolar satılmıştır.
Satış günü 1 dolar = 1,47 TL’ dir.
- 25.01.2009 tarihinde, işletmenin yabancı para kasasında 1 dolar = 1,50 TL’den kayıtlı 2.000 dolar satılmıştır.
Satış günü 1 dolar = 1,55 TL’dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................05.01.2009......................................

100. KASA HESABI
100.02. Yabancı Para Kasası
100.02.01. Dolar Kasası

100. KASA HESABI
100.01. TL Kasası

 

15.000

 

 15.000

10.000 x 1,50 TL = 15.000 TL

2

....................................15.01.2009......................................

100. KASA HESABI
100.01. TL Kasası
656. KAMBİYO ZARARI HESABI
656.01. Dolar Satışı
656.01.01. Dolar Satış Zararı

100. KASA HESABI
100.02. Yabancı Para Kasası
100.02.01. Dolar Kasası

 

5.880

120

  


6.000

4.000 x 1,50 TL = 6.000 TL
4.000 x 1,47 TL = 5.880 TL
4.000 x (1,50 - 1,47) = 120 TL


3

....................................25.01.2009......................................

100. KASA HESABI
100.01. TL Kasası

100. KASA HESABI
100.02. Yabancı Para Kasası
100.02.01. Dolar Kasası
646. KAMBİYO KARI HESABI
646.01. Dolar Satışı
646.01.01. Dolar Satış Kârı

 

3.100

 3.000


100

2.000 x 1,50 TL = 3.000 TL
2.000 x 1,55 TL = 3.100 TL
2.000 x (1,55 - 1,50) = 100 TL

sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Dış ticaret muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube