YOLCU LİSTESİ

1. Yolcu Listesinin Tanımı: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları her sefer için yolcu isimleri ve ödedikleri ücretleri gösteren listeyi düzenlemek zorundadır. Bu belgeye yolcu listesi denir.

2. Yolcu Listesinin Tarafları: Yolcu listesinde de taşıma hizmetini alan ve bu hizmeti satan kişi olmak üzere iki taraf vardır. Taşımacılık işletmeleri müşteriye bilet satma yetkisini acentelere verebilir. Bu durumda belgede üç taraf yer alır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


 

2.1. Satıcı:
- Yolcu taşır.
- Taşıma ücreti alır.
- Bilet satar.
- Ticari belge verir.
- Yolcu listesini imzalar.

2.2. Acenta:
- Şirket adına bilet satar.
- Satıcıdan komisyon alır.
- Bileti satıcı adına satar.
- Ticari belge verir.
- Yolcu listesini imzalar.

2.3. Alıcı:
- Araçta taşınır.
- Taşıma ücretini öder.
- Bilet alır.
- Ticari belge vermez.

3. Yolcu Listesinin Şekli: Yolcu listesinin belirlenmiş şekli yoktur. Ancak vergi usul kanununda bulunması gereken şekil şartları yer almaktadır.

yolcu listesi


3.1. Yolcu Listesinin Üst Bölümündeki bilgiler:

- Taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
- Belgenin seri ve sıra numarası,
- Sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve maliye bakanlığının logosu yer alır.

3.2. Yolcu Listesinin Alt Bölümündeki bilgiler:
- Yolcuların koltukları ve ücretleri,
- Yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır.

4. Yolcu Listesinin Temini: Belge noter yolu ya da maliye bakanlığının anlaşmalı matbaalarından temin edilir.

5. Belge temin zamanıı: Vergi Usul Kanunu tasdik zamanını iki şekilde belirlemiştir.
- Yeni işe başlayacak işletmeler, işe başlamadan önce
- Ellerinde kullandıkları koçanları bitenler ise belgeleri bitmeden önce

6. Yolcu Listesinin Düzenleme Kuralları: Ticari belgeler ve defterlerin yazım kuralları diğerlerinde olduğu gibi günlük müşteri listesinde de uygulanır.


7. Yolcu Listesinde KDV Hesaplamaları: Yolcu ücretlerinden Katma değer vergisi yasasına göre % 18 KDV alınır. Katma değer vergisi fiyatın içindeyse “KDV fiyata dahil”, fiyatın içinde değilse “KDV Hariç” şeklinde ifade edilir.

 

<< Ticari belgeler >>
facebooktwitter+googleyoutube