SINAVI KAZANANLAR VE ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

Sınavı Kazanan Adaylar:  Sınav sonuçları açıklandıktan sonraki, staj başlama döneminden itibaren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja Başlayacak adayların  Ocak, Mayıs, Eylül aylarının  en geç 10’una kadar işe başlaması gerekmektedir. İşe başladığı tarihten itibaren  15 gün içerisinde, sınav sonuç belgesinin aslı ile birlikte staja ilişkin evraklarını odasına teslim etmesi gerekmektedir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Zorunlu Eğitim Programı: Staj Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince;  Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  adaylarına yönelik "Zorunlu Eğitim Programları" teorik ve uygulamalı  olarak hazırlanmış olup; 2005/1 Ocak döneminden itibaren stajı başlayan adaylarla birlikte uygulamaya geçilmiştir.
Sürekli stajyer  eğitim programı çerçevesinde teorik ve uygulamalı olarak  hazırlanan eğitim setleri  staj süresince adayların rehberi olacaktır. Stajı başlayan adaylar staj başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde www.tesmer.org.tr adresinde yer alan, TESMER Uzaktan Sürekli Eğitim (e-USE) Ön Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptıran adaylara eğitim setleri gönderilecektir. Bu eğitim programı web tabanlı olup;  ders programında yapılacak  değişiklikler anında güncellenecek, deneme sınavları ile  Ticaret lisesi ve önlisans mezunu stajyerlerin tabi oldukları (A) ve (B)  Grubu Ara Dönem  Değerlendirmeleri de  ileri aşamalarda internet aracılığı ile takip edilebilecektir.

Zorunlu Eğitim; Merkezimizde oluşturulan Bilgi İşlem Merkezinde izlenecek olup; bu eğitime ve bu eğitim sırasında yapılacak sınavlara katılmayan yada başarısız olan stajyerlerin stajları Staj Yönetmeliğinin  24/b maddesi gereğince iptal edilecektir. Öğrenim durumlarına göre hazırlanan eğitim setleri staj süresince yılda 3 kez(4 ayda bir) düzenli olarak gönderilecektir. Adaylar staj süresince alacakları eğitime ilişkin;  eğitim seti  katkı payı ödeyeceklerdir. Bu katkı payı, staj süresince taksitli olarak  stajının türüne göre;

a) Ticaret Lisesi Mezunu Stajyerler: 6 taksit
b) Önlisans Mezunu Stajyerler: 4 taksit
c) Lisans Mezunu Stajyerler: 2 taksit şeklinde ödeyeceklerdir.

 

 

 

 

<< SMMM Stajı >>
facebooktwitter+googleyoutube