F KLAVYE - ON PARMAK YAZI YAZMAK

1. Yazı yazarken İlk Olarak Yapılması Gerekenler:

- Sandalyeye otururken sırtınız dik, vücudunuzun yukarı kısmı hafifçe öne doğru eğimli olmalıdır.
- Klavyenin biraz sağında kalacak şekilde oturunuz.
- Yazılacak yazı sağ tarafınızda ve satırları size düz gelecek şekilde masanın üzerinde ve yan olsun.
- Gözler yazılacak yazıda ve baş hafif sağa dönük olsun.
- Dirsekleriniz vücudunuza yakın olsun.
- Dirsekleriniz gövdenizin tam yanında, ne çok arkada ne de çok önde olsun.
- Uygun uzaklıkta oturursanız dirsekleriniz omzunuzdan inen dikey hattın hizasında olur.
- Ellerinizi klavyenin alt kısmına ya da masaya dokunmayacak şekilde havada tutunuz.
- Parmaklarınızı yuvarlak bir cisim tutar gibi kıvrık tutunuz.
- Tuşlara parmak uçlarınızın çok az değdiğini hissediniz.
- Parmaklarınızı tuşlar üzerinde serbestçe tutunuz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2. Parmakları İle Harf Tuşlarını Kullanmak:

Parmakların sürekli olarak üzerinde duracağı tuşlara "TEMEL TUŞLAR" adı verilir. Temel tuşlar klavyenin alttan ikinci sırasındaki U, İ, E, A, Ü, T, K, M, L, Y tuşlarıdır. Bu sıraya "TEMEL SIRA" adı verilir. Aradaki Ü ve T tuşları ve sağdaki Ş tuşu boşta bırakılır.

 

SOL EL
SAĞ EL
Küçük Parmak
U üzerine
İşaret Parmağı
K üzerine
Yüzük Parmağı
İ üzerine
Orta Parmak
M üzerine
Orta Parmak
E üzerine
Yüzük Parmağı
L üzerine
İşaret Parmağı
A üzerine
Küçük Parmak
Y üzerine

 

3. Yazı Yazarken Dikkat Etmeniz Gerekenler:

- Sağ elin baş parmağını aralık çubuğuna yakın tutunuz.
- Sol elin baş parmağını avuç içine hafifçe kıvrık şekilde tutunuz.
- Ellerinizi temel sıradan kaldırıp tekrar yerleştiriniz.
- Aynı işlemi, ellerinize bakmadan birkaç kez tekrarlayınız.
- Elleriniz aşağı doğru eğimli olsun ama klavyenin alt kenarına veya masaya dayandırmamaya dikkat ediniz.

 

4. Klavyede Bulunan Sıralar:
F klavyede dört sıra vardır. Temel tuşların bulunduğu sıraya "TEMEL SIRA", temel sıranın üstünde bulunan F ile başlayan sıraya "ÜST SIRA", temel sıranın altında bulunan J ile başlayan sıraya "ALT SIRA", rakam, işaret ve sembollerin bulunduğu sıraya da "RAKAM SIRASI" adı verilir.

 

f klavye

facebooktwitter+googleyoutube