BİLANÇO SLAYT

 

Bilanço slaytı ile bilançonun tanımı, bilançonun yapısı, bilanço temel denkliğini, aktif-pasif kavramlarını, bilançonun düzenlenmesi ve bilanço örneğini bulabilirsiniz.

Slayt şeklinde hazırlanmış sayfamızda, slaytı izleyerek bilanço hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama 

 

Muhasebe slaytları google dökümanlar ile hazırlanmıştır. Bu nedenle slaytı indirmek veya kopyalamak mümkün değildir. Slaytı kullanmak isteyenler menüdeki bilgiler ile slaytın link adresine ve embed kodlarına ulaşabilirler.

Muhasebe slaytlarının durdurarak, ileri veya geri alarak istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz. Slaytı yeni pencerede açarak ve F11 tuşu ile tam ekran yaparakta izleyebilirsiniz.

 

<< Muhasebe Slaytları >>
facebooktwitter+googleyoutube