TTK'YA GÖRE TACİRİN SORUMLULUKLARI

TTK'ya göre tacirin sorumlulukları: TTK hükümleri, yalnız tacirler hakkında uygulanır. Tacir sıfatına sahip olanlar, birtakım haklar ve sorumluluklar üstlenir. Bu hak ve sorumlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama- Bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak
- İflasa tabi olmak
- Ticari defterleri tutmak
- Ticaret siciline kaydolmak
- Ticaret ve sanayi odalarına kaydolmak
- Basiretli iş adamı gibi hareket etmek
- Ticaret karinesi (borçların ticari olma esası)
- Ücret istemek
- Faiz istemek
- Fatura verme zorunluluğu ve teyit mektubu
- Ücret ve cezaî şartın indirilmesini mahkemeden isteyememek
- Ticari örf ve âdeti, tacirlere mutlak olarak uygulamak

 

 

 

 

 

<< Tacirin sorumlulukları >>
facebooktwitter+googleyoutube