SÜREKLİ ENVANTER - ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMLERİ

Satılan Ticari Malların Maliyetinin Hesaplanması: İşletmeler ticari mal satışlarından elde ettiği kar veya zararın belirlenmesi için satışlarını ve bu satışların maliyetlerini belirlemeleri gerekir. Satılan ticari mal maliyetleri aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama- Dönem Başı Mal Mevcudu: +
- Dönem İçi Mal Alışları: +
- Mal Alış Giderleri: +
- Mal Alış İskontoları: -
- Mal Alış İadeleri: -
- Dönem Sonu Mal Mevcudu: -
Satılan Malların Maliyeti: ...


Muhasebe kayıtlarında iki tür maliyet hesaplama yöntemi vardır. Bunlardan biri sürekli envanter yöntemi, ikincisi aralıklı envanter yöntemi.


1. Sürekli Envanter Yöntemi:
Bu yöntemde yapılan bir satış işleminden sonra maliyet kaydı hemen ardından yapılır. Yani satış kaydı ile birlikte maliyet kaydı da yapılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için yapılan satışların maliyetlerinin kolay bir şekilde tespit edilmesi gerekir.

Örnek:

- 02.12.2008 tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 500 TL den peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 04.12.2008 tarihinde 3 adet televizyonu tanesi 550 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

- 08.12.2008 tarihinde 2 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................02.12.2008......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.............Peşin mal alımı (500 x 10 = 5.000)..............

 

5.000
900

 

 


5.900

2

....................................04.12.2008......................................

100 KASA HESABI

600 Y.İ. SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

...............Peşin mal satışı (550 x 3 = 1.650)................

 

1.947

 1.650
297

3

....................................04.12.2008......................................

621 SATILAN MALLAR MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

.....Satılan malınmaliyeti kaydı (500 x 3 = 1.500).....

 

1.500

 1.500

4

....................................08.12.2008......................................

100 KASA HESABI

600 Y.İ. SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

...............Peşin mal satışı (600 x 2 = 1.200)................

 

1.416

 1.200
216

5

....................................08.12.2008......................................

621 SATILAN MALLAR MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

.....Satılan malınmaliyeti kaydı (500 x 2 = 1.000).....

 

1.000

 1.000

 

sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

<< Genel Muhasebe >>
facebooktwitter+googleyoutube