SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI

sakatlık indirimi 2016 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Henüz belli olmadı

2015 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 880 TL, ikinci derece engelliler için 440 TL, üçüncü derece engelliler için 200 TL olarak tespit edilmiştir.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)  880 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 440 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 200 TL

>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama2014 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 800 TL, ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    800 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 400 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 190 TL

 

2013 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2013 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    800 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 400 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 190 TL

 

2012 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    770 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 380 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 180 TL

 

2011 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları
(01.01.2011 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    700 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 350 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 170 TL

 

 

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube